Impecable. Dominadora. Elegant. Amb professionalitat i solvència. Controlant el tempo. Estant a l'altura amb una hàbil barreja de locució en català i castellà. Desimbolta. Amb aquests adjectius i atributs han definit la meva tasca en la conducció de les cerimònies...